Računajte na uštedu!

Ostvarite dodatnu uštedu upotrebom kartice Klub osmijeha! Karticu mogu da dobiju sve punoljetne osobe koje popune pristupnicu. Kartica se izdaje besplatno. Pravila bonitetnog sistema važe za svaku karticu, a možete ih pogledati u nastavku.

Kartica Klub osmijeha je kartica lojalnosti namijenjena svim kupcima u Tropic I mojMarket trgovinama. Redovnim korišćenjem kartice sakupljate bodove kojim u konačnici plaćate vašu kupovinu u Tropic/mojMarket trgovinama I tako ostvarujete dodatnu uštedu. Brže i lakše do bodova – zatražite dodatnu karticu za članove Vaše porodice jer više bodova donosi veću uštedu. Prijavite se na e mail adresu klub.osmijeha@tropic.ba kako biste primali obavještenja o svim novostima u vezi sa karticom Klub osmijeha.

PRAVILA BONITETNOG SISTEMA

Bonitetni sistem je sistem sakupljanja i korišćenja bodova sa karticom Klub osmijeha, koju izdaje Tropic maloprodaja d.o.o. Banja Luka.

Sakupljanje i korišćenje bodova moguće je u svim Tropic i mojMarket trgovinama.
Vrijednost boda je 7KM. Bonitetni bodovi sabiraju se na računu Vaše kartice.
Bodove sakupljate tokom bonitetnog perioda koji traje 6 mjeseci i to od 1. februara do 31. jula i od 1. avgusta do 31. januara.

Sakupljanje bodova

Bodovi se dodjeljuju prilikom svake kupovine veće od 7KM, u svim Tropic i mojMarket trgovinama, bez obzira na način plaćanja.
Bonitetne bodove nije moguće dobiti: prilikom žiralnog plaćanja, korišćenjem bonitetnih bodova, kupovinom robe na rate, te kupovinom sljedećih proizvoda: cigareta, duvanskih proizvoda, novina, povratne ambalaže i elektronske dopune za mobilne telefone.
Naknadni upis bodova nije moguć osim u slučaju eventualnih tehničkih problema prilikom sakupljanja bodova na kasi.
Primjer sakupljanja bonitetnih bodova
Za svakih 7KM na vašem računu dobijate 1 bod.
Na primjer:
• od 7,00 KM do 13,99 KM = 1 bod
• od 14,00 KM do 20,99 KM = 2 boda
Sakupljeni bodovi nisu prenosivi u sljedeći bonitetni period u kojem se broj sakupljenih bodova vraća na nulu (0).
Eventualne reklamacije na dodjelu bodova prilikom kupovine uvažavamo u roku od osam (8) dana nakon kupovine. Storno kupovine podrazumijeva oduzimanje broja bodova dobijenih prilikom te kupovine.

Dodatna kartica

Zatražite DODATNU karticu kako biste sa ostalim članovima porodice sakupljali bodove na jednu karticu.
Veći broj bodova donosi veću uštedu, odnosno popust u robi što je vidljivo u bonitetnoj skali. Kada sakupite određeni broj bodova, vrijednost boniteta možete iskoristiti za odabranu kupovinu.
Prilikom sakupljanja bodova uz dodatnu karticu Klub osmijeha, bodovi se sabiraju na osnovnu/glavnu karticu i može ih iskoristiti samo Korisnik osnovne/glavne kartice.

Realizacija bonitetnih bodova kartice Klub osmijeha

Bodove iskoristite za plaćanje Vaše kupovine u svim Tropic i mojMarket trgovinama. Iskorišćavanje bodova moguće je isključivo po ponuđenim bonitetnim pragovima za realizaciju ostvarene uštede.

  Lični podaci  Dodatna kartica

  Sakupljajte bodove u krugu porodice! Dodatna kartica - za punoljetne članove vaše porodice!

  Karticu želim da preuzmem (označite i dopunite adresu):
  Vašu novu karticu Klub osmijeha možete preuzeti ili će Vam biti dostavljena na kućnu adresu, prema Vašem izboru, najkasnije u roku
  od 10 radnih dana, od dana predavanja pristupnice.

  Obavještenja


  Izjava podnosioca zahtjeva:

  Pristupnica je elektronska i važi bez potpisa korisnika.

  OPŠTE ODREDBE

  Izdavalac kartice je Tropic maloprodaja d.o.o. Banja Luka koja zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez ograničenja i prethodne najave, promijeni pravila korišćenja kartice ili ukine karticu i članstvo u Klubu osmijeha. Karticu Klub osmijeha mogu dobiti sve punoljetne osobe koje popune pristupnicu. Kartica se izdaje besplatno.
  Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu informisanja korisnika o različitim akcijama kartice Klub osmijeha ili akcijama u Tropic/mojMarket trgovinama, i to samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima kartice Klub osmijeha se ne razmjenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
  Korisnici koji nisu koristili svoju karticu Klub osmijeha duže od 12 mjeseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Klub osmijeha bez ikakvih ograničenja ponovnom registacijom.
  Tropic maloprodaja d.o.o. Banja Luka ne preuzima odgovornost za iskorišćene bodove na izgubljenim ili ukradenim karticama.
  Dodatne informacije vezane za poslovanje kartice Klub osmijeha možete dobiti putem e-mail-a klub.osmijeha@tropic.ba ili pozivom na besplatnu info liniju 0800 50 243.

  Osnovni pojmovi

  Bonitetni sistem je sistem sakupljanja i korišćenja bodova sa karticom Klub osmijeha. Sakupljanje i korišćenje bodova moguće je u svim Tropic i mojMarket trgovinama.

  Bonitetni period je period tokom kojeg se sakupljaju I troše bodovi sa kartice Klub osmijeha. Bonitetni period traje 6 mjeseci:

  Od 01. februara do 31. jula i
  Od 01. avgusta do 31. januara

  Dodatna kartica – Svaki korisnik kartice Klub osmijeha može uz svoju osnovnu karticu vezati i dodatne kartice. Sakupljeni bodovi na svakoj kartici sabiraju se na jedan zajednički račun.

  Sakupljanje bodova –bodovi se dodjeljuju prilikom svake kupovine veće od 7KM, u svim Tropic i mojMarket trgovinama, bez obzira na način plaćanja. Bodovi se ne dodjeljuju prilikom žiralnog plaćanja, korišćenjem bonitetnih bodova, kupovinom robe na rate, te kupovinom sljedećih proizvoda: cigareta, duvanskih proizvoda, novina, povratne ambalaže i elektronske dopune za mobilne telefone.

  Realizacija bonitetnih bodova
  Bodove iskoristite za plaćanje Vaše kupovine u svim Tropic i mojMarket trgovinama. Iskorišćavanje bodova moguće je isključivo po ponuđenim bonitetnim pragovima za realizaciju ostvarene uštede.

  Bonitetna skala – Iznos uštede zavisi od broja sakupljenih bodova:

  Kartica Klub osmijeha je kartica lojalnosti, namijenjena svim kupcima Tropic i mojMarket trgovina. Redovnim korišćenjem kartice Klub osmijeha možete ostvariti popuste prilikom kupovine te druge pogodnosti.

  Karticu Klub osmijeha možete dobiti brzo i jednostavno. Dovoljno je da na bilo kojem prodajnom mjestu zatražite pristupnicu, čitko je popunite I predate kasiru. Prilikom popunjavanja pristupnice odaberite I na koji način želite preuzeti karticu, imate dvije mogućnosti – u najbližoj Tropic/mojMarket trgovini ili na kućnu adresu. Naša preporuka je da karticu preuzmete u najbližoj trgovini. Takođe, karticu Klub osmijeha možete dobiti popunjavanjem online pristupnice.

  Sami birate izgled kartice tako da možete dati lični pečat svakoj novoj kupovini. Izaberite jedan od tri ponuđena izleda kartice –onaj koji vam se naviše sviđa. Kartica Klub osmijeha, bez obzira na izgled, ima ista pravila poslovanja I donosi iste pogodnosti.

  Bodove na kartici sakupljate tako što karticu Klub osmijeha predate kasiru prilikom svake kupovine veće od 7KM u bilo kojoj Tropic ili mojMarket trgovini.

  Stanje bodova možete provjeriti kod kasira ili pozivom na besplatnu info liniju 0800 50 243.

  Bodovi se ne mogu dobiti za:
  - za korištenje bodova (plaćanje skupljenim bodovima na kartici Klub osmijeha)
  - za kupovinu sledećih proizvodа: cigаretа i drugih duvаnskih proizvodа, novina, povratne ambalaže te dopuna za mobilne telefone
  - kupovinom robe na rate
  - prilikom žiralnog plaćanja

  Bonitetni period traje 6 mjeseci.
  Šestomjesečni bonitetni period traje od 1.februara do 31.jula i od 1.avgusta do 31.januara.
  Po završetku bonitetnog perioda svi bodovi se nuliraju I vraćaju na početno (nulto) stanje.

  Prilikom plаćаnja kupac sugeriše kasiru da će kupovinu platiti korištenjem bodova i saopštava broj bodova koje želi koristiti. Nakon korištenja, broj realizovanih bodova se umanjuje od ukupnog broja bodova sa računa. Bodovi se iskorištavaju isključivo po nekom od ponuđenih bonitetnih pragova.

  Tаbelа pokаzuje vrjednost uštede u zаvisnosti od brojа prikupljenih bodovа, veći bonitetni prag nosi veću uštedu:

  Karticama Klub osmijeha podržavamo porodičnu kupovinu, omogućujući vam da uz dodatne kartice štedite u krugu porodice. Članovi jednog domaćinstva mogu imati više kartica, koje su fizički odvojene ali zajedno sakupljaju bodove.
  Svaki korisnik kartice ima pravo zatražiti dodatnu karticu za člana porodice, u cilju zajedničkog sakupljanja bodova.
  Ukoliko želite dodatnu karticu, samo popunite podatke osobe koja će je koristiti u dijelu DODATNA kartica na samoj pristupnici.
  Dodatna kartica služi za sakupljanje bodova. Svi bodovi sa dodatne kartice, prilikom svake kupovine automatski se prebacuju na Glavnu karticu.
  Bodovi se mogu iskoristiti samo sa Glavne kartice.

  Prijavite gubitak ili oštećenje kartice u najbližoj Tropic ili mojMarket trgovini kako bismo blokirali izgubljenu karticu a potom izradili novu karticu. Važno je da napomenete ako imate dodatnu karticu koja je povezana sa izgubljenom karticom. Takođe, gubitak ili oštećenje kartice I narudžbu nove možete prijaviti pozivom na besplatnu info liniju 0800 50 243.

  Kartica Klub osmijeha je jedinstvena I možete je koristiti u svim Tropic I mojMarket trgovinama za sakupljanje I iskrišćavanje bodova, time dolazite brže do bodova samim tim i veće uštede. S novom, jedinstvenom karticom imate mogućnost ostvariti još veću uštedu jer smo povećali visinu popusta koji možete realizovati sakupljenim bodovima.

  ZAMIJENITE VAŠU POSTOJEĆU KARTICU KLUB OSMIJEHA/CLUB CARD ZA NOVU KARTICU I NAGRADIĆEMO VAS SA 10 GRATIS BODOVA NA VAŠOJ NOVOJ KARTICI.

  Vaše postojeće kartice možete koristiti do aktivacije nove kartice Klub osmijeha. Sakupljeni bodovi u periodu izdavanja nove kartice biće objedinjeni na vašoj novoj kartici Klub osmijeha, koju ćete dobiti najkasnije u roku od 10 dana, na način koji ste izabrali prilikom popunjavanja pristupnice.

  Sve informаcije možete dobiti nа prodajnom mjestu, gdje obavljate kupovine. Takođe, možete pisаti nа klub.osmjeha@tropic.ba ili pozivom na besplatnu info liniju 0800 50 243

  TOP