U SVAKOM TRENUTKU

AKTUELNOSTI

Aktuelnosti /

Pravila foto aktivacije #volimdavolim

1.Opšte odredbe

1.1. Organizator aktivacije i trajanje foto aktivacije: Ova pravila sadrže uslove za učešće u foto aktivacije pod nazivom „Volim da volim” (u daljem tekstu: „Aktivacija”) .

Foto aktivacija odvija se na Instagramu i Facebooku ali ni na koji način nije sponzorisana ili promovisana od strane Instagrama i Facebooka, niti je povezan sa Instagramom i Facebookom.

Učešće na aktivaciji je besplatno i dobrovoljno. Pravo učešća na Aktivaciji imaju svi korisnici internet mreže i državljani Bosne I Hercegovine su prihvatili Facebook I Instagram aplikaciju i registrovali se u skladu sa pravilima platformi, odnosno Facebook-a I Instagram-om osim zaposlenih kod Organizatora i članova njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) (u daljem tekstu: Učesnici) koji ispunjavaju uslove koji su opisani u poglavlju “1.2 Uslovi učešća u Aktivaciji”. Lica koja učestvuju u Aktivaciji su u daljem tekstu označena kao: „Učesnik ili Učesnici”. Organizator Aktivacije je Tropic maloprodaja doo, Ivana Gorana Kovačića bb, 78 000 Banja Luka,  JIB: 4402700780002.

Aktivacija traje počev od 04.02.2017. godine u 12.00h do 14.02.2017. godine u 23.59h. Ime vlasnika najkreativnije fotografije biće objavljeno na Internet stranicama Organizatora najksanije 5 dana od kraja aktivacije.

 

1.2. Uslovi učešća u Aktivaciji: Učesnik može biti samo fizičko lice koje je navršilo 18 godina života. Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju „Pravila zaštite podataka”. Da bi postao Učesnik u Aktivaciji, učesnici treba da  na svom Facebook ili Instagram profilu (pod opcijom Public) objave kreativnu fotografiju na temu LJUBAV (ljubav prema partneru, porodici, prijateljima), te slici dodaju oznaku/hashtag #volimdavolim, pod uslovima koje definiše Instagram.com i Facebook.com i na koje je svaki korisnik pristao otvaranje profila na ovim društvenim mrežama.

Tok Aktivacije

2.1. Suština Aktivacije: Učesnici treba da  objave fotografiju koja je kreativna na temu LJUBAV (ljubav prema partneru, porodici, prijateljima), te slici dodaju oznaku/hashtag #volimdavolim, pod uslovima koje definiše Instagram.com i Facebook.com i na koje je svaki korisnik pristao otvaranje profila na ovim društvenim mrežama.

Motiv fotografije treba da bude LJUBAV. Korisnici mogu podijeliti fotografije na kojima se nalaze oni sa svojim prijateljima, porodicom, partnerima u zanimljivim situacijama. Bitno je da fotografije budu kreativne i zanimljive.

U aktivaciji učestvuju isključivo fotografije sa zadanim hashtagom #volimdavolim objavljene unutar datuma trajanja konkursa. Prethodno objavljene fotografije sa naknadno dodatom oznakom/hashtagom #volimdavolim neće biti uzete u obzir.

Korisnici tokom trajanja foto aktivacije mogu poslati neograničen broj fotografija sa oznakom #volimdavolim.

Učesnik aktivacije objavom fotografije potvrđuje da ona predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete sa internetskih stranica ili drugih izvora Organizator je ovlašten isključiti iz foto aktivacije.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivi) će biti isključeni iz foto aktivacije.

U aktivaciju učestvuju isključivo fotografije sa zadanom oznakom/hashtagom #volimdavolim prvi put objavljene unutar datuma trajanja aktivacije. Prethodno objavljene fotografije sa naknadno dodatom oznakom/hashtagom neće biti uzete u obzir.

2.2. ODABIR i OBJAVA učesnika koji pošalje najkreativniju fotografiju

U sklopu foto aktivacije, stručna komisija Tropic maloprodaja d.o.o. koju  čine: Vanja Babić – Aleksandra Marković – Srđan Šupić – Jelena Stanković – Danijela Pešević biće odabrana 1 najkreativnija fotografija.

Kriterijum kojim će se žiri voditi za rangiranje su sledeći:

  • Kreativnost fotografije
  • Odgovor na zadatu temu

Učesnik čija fotografija bude proglašena za najkreativniju dobiće poklon:

1x Apple iPhone 7

Poklon  mogu dobiti samo učesnici koji su učestvovali u foto aktivaciji i koji su ostvarili uslove navedene u Članu 4. pod predpostavkom da se radi o ispravnim prijavama skladno članu 5. Konačno ime osobe koja je podijelila najkreativniju fotografiju  aktivacije biće objavljeno na Instagram profilu Tropic, isplati se, Facebook stranici Tropic te na Tropic web stranici, (www.tropic.ba) a datum objave je najkasnije 19.02.2017. godine

3. NAČIN NA KOJI UČESNIK FOTO AKTIVACIJE PREUZIMA POKLON ZA NAJKREATIVNIJU FOTOGRAFIJU

Učesnik za čiju  fotografiju stručna komisija Tropic maloprodaje d.o.o. odluči da je najkreativnija obavjest o tom će dobiti putem web stranice Organizatora, Facebook i Instagram stranice Organizatora s pozivom da dostave svoje podatke (ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt-telefon) u roku od 48 sati od objave. Ukoliko Organizator ne uspije stupiti u kontakt s vlasnikom najkreativnije fotografije u roku od 10 dana od objave, ta osoba gubi pravo na pobjednički poklon.

4. POKLON ZA NAJKREATIVNIJU FOTOGRAFIJU U AKTIVACIJI

Poklon za učesnika koji pošalje najkreativniju fotografiju na temu LJUBAV prema mišljenju Stručne komisije uključuje:

  • 1x mobilni telefon Apple iPhone

5. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje Učesnika, za vrijeme trajanja aktivacije, u sledećim slučajevima:

  1. Ukoliko podijeljene fotografije nisu u skladu sa definisanim smjernicama aktivacije
  2. Ako učesnik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja
  3. Organizator će takođe diskvalifikovati učesnika za kojeg utvrdi da je povrijedio osobenosti trećih lica neovlaštenom objavom fotografije
  4. Ukoliko učesnik prekrši pravila
  5. Ukoliko korisnik koristi lažne profile kako bi učestvovao na konkursu
  6. iz nekog drugog razloga za koji organizator ili Administrator procijeni da utiče na pravednost aktivacije

Svi učesnici koji su diskvalifikovani po odredbama tačaka 1. – 6. neće biti posebno obavješteni o diskvalifikaciji.

6.Ostale informacije

6.1. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Aktivacije bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Aktivacije. U slučaju kršenja odredbi Pravila Aktivacije, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

6.2. Organizator zadržava pravo za objavu fotografija na izložbi te na svojoj FB i Instagram stranici

6.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na i  Facebook stranici Topic. Organizator zadržava pravo da dopuni ili izjmeni ove uslove odnosno samu Aktivaciju.

6.4. Aktivacija se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Facebook i Instagram, u njoj Facebook i Instagram ne učestvuju ni kao sponzori, ni kao administratori.

U Banjaluci,

04.02.2017.