U SVAKOM TRENUTKU

AKTUELNOSTI

Aktuelnosti /

Pravila nagradne igre “Čista petica”

U periodu od 12.08.2017. do 10.09.2017. u Tropic i mojMarket trgovinama realizovaće se nagradna igra sa sloganom „Čista petica“.

 

PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE 

Republika Srpska

Priređivač nagradne igre Čista petica” je „PULSE DESIGN” d.o.o. Banja luka sa sjedištem u ulici Jovana Bijelića bb, matični broj 57-01-0001-12, JIB 4403396980004

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije Priređivača.

Nagradna igra na području Republike Srpske se priređuje u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (sl.gl.RS 111/12, čl.99 i čl.101)

Federacija Bosne I Hercegovine

Priređivač nagradne igre Čista petica” je „PULSE DESIGN” d.o.o. Banja luka sa sjedištem u ulici Jovana Bijelića bb, matični broj 57-01-0001-12, PIB 403396980004

Nagradna igra se priređuje u dvije maloprodajne jedinice Društva “Tropic maloprodaja doo” Tropic MP Jajce i Tropic MP Bosanski Petrovac; obe u Federaciji BiH.

  • MEHANIZAM NAGRADNE IGRE:

 

  • Kupci u Tropic i mojMarket trgovinama koji u periodu od 12.08.2017. do 10.09.2017. ( zaključno sa 10.9.2017. do kraja radnog vremena, to jeste, do 22:00 časa) godine izvrše kupovine školskog pribora u iznosu od 10,00 KM i više stiču pravo na učešće u nagradnoj igri
  • Za učešće u nagradnoj igri potrebno je da kupac na poleđini fiskalnog računa napiše svoje osnovne podatke: ime, prezime, adresu, grad i broj telefona
  • Fiskalni račun sa ispisanim podacima kupac ubacuje u označenu brendiranu kutiju za nagradnu igru

NAGRADNI FOND:

Nagradni fond nagradne igre „Čista petica “ čini ukupno:

Za Republiku Srpsku

Hoverboard  x 1
Bicikl x 1
Laptop x 1
Mobilni telefon x 2
Tablet x 1
Tablet x 1
Tablet x 1
Zvučnik x 2
Smart wach x 1
Set za crtanje x 20
Ruksak sa priborom x 13
Ruksak x 2
Ruksak x 2
Maped poklon paket x 8
Kores poklon paket x 8
Poklon paket školskog pribora x 10
Poklon set x 4
Školski set x 2
Pernica x 5
Slušalice x 1
Spiner x 40

 

Federacija Bosne i Hercegovine

Tablet  x 1
Ruksak x 2
Maped poklon paket x 2
Kores poklon paket x 2
Pernica x 5
Spiner x 10
Poklon set x 1
Školski set x 1

 

NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA:

Republika Srpska

Svi kupci koji kupe školski pribor u vrijednosti 10,00 KM i više imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri.Na pozadini računa potrebno je da potrošač upiše osnovne podatke (ime i prezime, adresu, grad i broj telefona) i tako ispunjen račun ubaci u naznačenu kutiju za nagradnu igru. Dobitnici nagrada će biti izvučeni nasumičnim izborom. Imena svih dobitnika će biti objavljena u dnevnim Nezavisnim novinama.Po završetku nagradne igre sve “Tropic” i “Moj Market” poslovne jedinice će poslati račune u Tropic Centar Banja Luka, Ivana G. Kovačića bb, gdje će se održati izvlačenje 16.09.2017. godine u 12:00 časova.

Federacija Bosne i Hercegovine

Svi kupci koji kupe školski pribor u vrijednosti 10,00 KM i više imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri.Na pozadini računa potrebno je da potrošač upiše osnovne podatke (ime i prezime, adresu, grad i broj telefona) i tako ispunjen račun ubaci u naznačenu kutiju za nagradnu igru. Po završetku nagradne igre obe trgovine (Tropic MP Jajce i Tropic MP Bosanski Petrovac) će poslati račune u Tropic Centar Jajce, ulica Kraljice Katarine 1, gdje će se održati izvlačenje 16.09.2017. godine u 12:00 časova. Dobitnici nagrada se određuju putem metoda slučajnog izvlačenja pred tročlanom komisijom određenom od strane Priređivača.

NAČIN I ROK ISPLATE DOBITNIKA:

Rok za podizanje nagrada je 15 dana po objavljivanju dobitnika u dnevnim novinama.Dobitnici će moći preuzeti nagrade (uz identifikacioni dokument) u objektima u kojima su učestvovali u nagradnoj igri.Dobitnici nemaju pravo tražiti isplatu novčane protivvrijednosti osvojene nagrade, niti zamjenu za druge nagrade ili usluge. Dobitnici prihvataju uslov da njihovo ime, prezime i adresa budu objavljeni u dnevnoj štampi, te da slike, audio i video materijal mogu biti korišteni u reklamne i komercijalne svrhe, a bez daljnje naknade.

OGLAŠAVANJE NAGRADNE IGRE 

Republika Srpska

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama, najkasnije 7 dana prije početka nagradne igre a po odobrenju od Ministarstva finansija Republike Srpske, Republička uprava za igre na sreću. Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnim Nezavisnim novinama.

Federacija Bosne i Hercegovine

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama, a po odobrenju od Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine.

SVE INFORMACIJE O NAGRADNOJ IGRI

  •  Direktno kod svih zaposlenih u Tropic i mojMarket trgovinama
  • Putem besplatne info linije 0800 50 243
  • Na Facebook stranici Tropic