Savjet /

Priprema zimnice – kako se kiseli zimnica?

 

Da bi se povrće za zimnicu održalo, neophodno ga je ukiseliti. To je proces u kome pomoću slane vode ili sirćeta, mijenjamo ukus i teksturu povrća. Višestruko je korisno za naš digestivni sistem. Uz pomoć laktobacila na površini kore povrća, razvija se mliječna kiselina koja pomaže varenje. Takođe laktobacili podižu imuni sistem, povećavaju sintezu ko­ri­snih en­zi­ma, kao i an­ti­bi­o­ti­ka i an­ti­kan­ce­ro­ge­nih sup­stan­ci. U praksi, koristimo dva načina fermentacije: pomoću sirćeta i korišćenjem soli. U sirćetu mali broj korisnih bakterija može da preživi, i treba ga izbjegavati. Kada zimnicu kiselimo dodajući slanu vodu, iz povrća se voda izdvaja, pa je koncentracija vitamina rastvorljivih u mastima D, E, K i A, povećana. Takođe korisne bakterije se očuvaju i ukisele zimnicu dok se eliminišu one koje pospješuju truljenje. Pri ovom procesu tegle prvih dana treba držati na sobnoj temperaturi, a potom u hladnijoj zamračenoj prostoriji. Pošto je ovo anaerobni proces, kontrolisati tegle, da ne bi pokipjele. Što duže ovakva zimnica stoji, to je boljeg ukusa.