Slavimo ljubav /

VEROSLAVA PANIĆ

Ljubav je bila jedini dokument sa kojim smo krenuli u zajednički život.Bilo je suza i smijeha,gorčine i slasti i svega onog što nas učini jedinstvenim,neraskidivim i tako dobro uigranim.Ulagali smo trud oboje da opstanemo u našim nadanjima.Njegujući brak čeličimo sve ono što izniknu iz njega.Suprotnostima nadopunjujemo nedostatke,pa često i bez riječi dodjemo do cilja koji uvijek bude isti.Ljubav je podrška gdje um i srce su u potpunoj harmoniji,a godine koje ostaju iza su film kome se rado vraćamo u svojim sjećanjima. V.P