Veliku pažnju i zahvalnost treba da izrazimo Udruženju roditelja i djece sa posebnim potrebama “Pruži mi ruku” Vukosavlje. Ovo udruženje, uz skroman i težak početak, opstaje iz godine u godinu, okuplja svu djecu naše opštine, uljučujući ih u razne aktivnosti zajedno sa djecom sa određenim poteškoćama. Takođe okuplja i roditelje djece, organizuje druženja… Puno ljubavi, drugarstva i hrabrosti posjeduje ovo udruženje i njihov vođa, gospođa Milena Đurić.