U SVAKOM TRENUTKU

AKTUELNOSTI

Na koji način se ostavruje popust sa karticom Klub osmijeha?

Prilikom plаćаnja kupac sugeriše kasiru da će kupovinu platiti korištenjem bodova i saopštava broj bodova koje želi koristiti. Nakon korištenja, broj realizovanih bodova se umanjuje od ukupnog broja bodova sa računa. Bodovi se iskorištavaju isključivo po nekom od ponuđenih bonitetnih pragova.