U SVAKOM TRENUTKU

AKTUELNOSTI

Šta je bonitetna skаlа?

Tаbelа pokаzuje vrjednost uštede u zаvisnosti od brojа prikupljenih bodovа, veći bonitetni prag nosi veću uštedu:

Broj skupljenih bodova Vrijednost uštede u KM
100 20 KM
250 60 KM
650 200 KM