TRGOVAC POSLUŽIOC – poslastičar (5 izvršilaca) - Tropic