Ribnjak Janj

Za poziciju: RADNIKA U POGONU ZA PRERADU RIBE – 5 izvršilaca

Opis poslova:

 • obavlja poslove ubacivanja ribe u pogon
 • obavlja poslove čišćenja ribe
 • obavlja poslove filetiranja ribe
 • uklanja otpad
 • vrši pakovanje ribe
 • vrši utovar ribe u transportna vozila
 • čisti bazene sa ribom

Od Vas očekujemo:

 • SSS, KV ili NK radnik
 • preciznost u radu
 • pedantnost i urednost
 • sistematičnost i odgovornost
 • orijentisanost ka timu i fleksibilnost u radu
 • spremnost na otežane uslove rada

Ribnjak Janj

Za poziciju: TEHNOLOG U POGONU ZA PRERADU RIBE – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • prati i kontroliše procese rada u pogonu
 • usaglašava i izrađuje deklaracije u skladu sa propisima države u kojoj se roba prodaje
 • radi na uspostavljanju, primjeni i kontroli ISO, HACCP i standarda sljedivosti
 • prati literaturu, zakone i ostale propise koji se tiču prerade ribe, ekologije, vodoprivrede i dr.
 • održava redovne kontakte sa zakonodavcem, laboratorijama i drugim institucijama
 • izrađuje uputstva, pravilnike i procedure u skladu sa standardnima i pravilima HACCP-a
 • brine se o kvalitetu sirovina
 • radi sa eksternim saradnicima vezano za nove pogone

Od Vas očekujemo:

 • VSS, dipl. tehnolog prehrambenog smjera
 • poznavanje propisa iz oblasti prerade ribe
 • dobre sposobnosti organizacija rada i rukovođenja
 • poznavanje bar jednog stranog jezika
 • sklonost ka timskom radu
 • spremnost na konstantno usavršavanje
 • najmanje tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima